nowy początek

Start up – co to jest?

Start up to pojęcie, które od pewnego czasu robi zawrotną karierę w mediach i wśród opinii publicznej. Jednak wiele osób choć posługuje się tym pojęciem nie do końca ma świadomość, co ono oznacza. Znacząca część społeczeństwa traktuje słowo „startup” jako synonim nowej, dopiero co powstałej firmy. W takim pojmowaniu start upów jest ziarno prawdy, ale jednocześnie jest ono niepełne i nie oddaje istotny tej formy przedsiębiorstwa. Dlaczego? Nie każda nowa firma jest start upem, nie każdy start up jest nowopowstałą firmą. Część z nich ma już za sobą pewną historię. Oczywiście wszystko zależy od tego, co rozumiane jest pod pojęciem „młoda firma”.

Czym jest start up?

Kłopot z definicją pojęcia startup ma swoje źródła w historii tej formy organizacyjnej. Od początku start upy tworzone były w różnych celach i bardzo od siebie odmienne, dlatego pojawiają się trudności w uchwyceniu ich wspólnych cech. Nie mniej jednak w literaturze naukowej i biznesowej mówi się, że start upy to tymczasowe organizacje lub innowacyjne przedsiębiorstwa poszukujące modelu biznesowego, który zapewniłby im jak największe zyski. Część autorów na pierwszy plan w definicji start upów wysuwa innowacyjność, twierdząc, że powstały one w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi do związane jest z podjęciem ogromnego ryzyka biznesowego.

Co charakteryzuje start upy?

Jak widać zdefiniowanie pojęcia jest bardzo trudne, dlatego najczęściej zamiast samej definicji podawane są cechy, które mają firmy określane mianem start upów. Tym co odróżnia start upy od innych firm na rynku jest:

  • nowoczesna technologia – firmy, które określane są mianem start upów w swoich procesach wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne,
  • krótki czas działania – najczęściej start upy, działają w swoje pierwotnej formie przez około 5 lat, po czym są rozwiązywane – jeśli tworzyła je firma lub firmy jedynie dla potrzeb określonego projektu, lub przeobrażają się przyjmując jedną z tradycyjnych form prawnych i organizacyjnych,
  • dążenie do szybkiego wzrostu,
  • działanie w warunkach dużego ryzyka biznesowego,
  • poszukiwanie najbardziej rentownego modelu biznesowego.

Jak działają polskie start upy?

Czasem, aby najlepiej pojąć czym jest start up warto przyjrzeć się funkcjonującym na rynku przykładom. Szukając polskiego start upu warto zapoznać się z działalnością i historią firmy sonte-poland na jej stronie internetowej.

Innym miejscem, gdzie można znaleźć przykłady polskich start upów są inkubatory przedsiębiorczości, które działają przy większości dużych, polskich uczelni. Także w parkach biznesowych i technologicznych oraz specjalnych strefach ekonomicznych, które dają innowacyjnym firmom preferencyjne warunki funkcjonowania, dzięki decyzjom władz samorządowych dosłownie roi się od firm, które można określić właśnie mianem start upów. Konkluzja jest prosta, zanim zaczniemy posługiwać się pojęciem warto dogłębnie je zrozumieć i poznać zasady na jakich funkcjonują start upy.